Lämna ändringsförslag

Bredåkra

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
(Gullberna)–Nättraby–Ronneby–Kallinge–Bredåkra–(Karlshamn)

Anslutande bandelar

(Bredåkra)–Tingsryd

Bredåkra station på 1940-talet. Foto: Okänd.
Bredåkra station den 18 november 1972, foto mot väster. Byggnaderna är från höger: stationshus, uthus, bostadshus, godsmagasin och banvaktsstuga (senare riven). Bangården är delvis uppriven, numera finns enbart ett genomgående spår kvar. Foto: Bengt Gustavsson.
Bredåkra station den 18 november 1977. Stationshuset var vid den här tiden militärförråd. Foto: Bengt Gustavsson.
Bredåkra station, bostadshuset den 18 november 1977. På den här platsen låg ursprungligen ett mindre "boställe för stationskarl". Den stora byggnaden på bilden bär omisskännlig BTJ-prägel, varför det är rimligt att anta att den tillkom då BTJ anslöts här och att den uppförts och bekostats av BTJ som en del av avtalet om anslutning till MBlJ (senare BKB). Då bilden togs var byggnaden liksom stationshuset militärförråd. Det ser ut som om huset utsatts för beskjutning. Foto: Bengt Gustavsson.
Bredåkra station den 8 juli 2011. Byggnaden förefaller helt intakt, men används numera för annat än järnvägsändamål. Foto: Jörgen Sjöblom.

Föreningsstation Bredåkra-Tingsryds jvg, spår åt nordväst-nord.

Kilometertal

36,2
93,3
86

Signatur

Bdå

Socken

Ronneby

Kommun

Ronneby

Län

Blekinge

Ändringsförslag till objektet Bredåkra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bODJUp