Lämna ändringsförslag

Backaryd

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2012
(Bredåkra)–Tingsryd
Backaryd station på bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Lägg märke till de fina fönstren och dörrarna. Bilden sägs vara tagen omkring 1940. Foto: K. A. Holmér.
Backaryd station den 26 oktober 2012. De vackra välproportionerade fönstren försvann samtidigt som utbyggnaden av trä tillkom på den högra delen av byggnaden. Foto: Olle Alm.
Backaryd station den 31 juli 1974. Foto: Bengt Gustavsson.
Backaryd station den 6 maj 2010. Foto: Bengt Gustavsson.
Backaryd station i februari 1999. Fotografen skriver: "Vid norra infarten till Backaryds station fanns denna extra namnskylt uppsatt intill järnvägen. Fristående namnskyltar av denna modell användes frekvent utmed banorna med 1067 mm spårvidd i sydöstra Sverige. Skylten bestod av kraftig plåt svetsad i en ram av vinkeljärn. Via urtag och hakar på baksidan hängdes den tunga skylten upp på två eller tre stolpar av begagnad räls. Konstruktionen blev mycket solid och några av dessa skyltar har överlevt flera decennier efter trafiken nedläggning. Akilleshälen var textsidans rostbenägenhet".
 Foto: Sven Olof Muhr.

Olle Alm 2012-11-02:
"Hus av rött tegel. Den södra delen är vinkelrätt mot spåret, medan den norra delen är parallell med spåret och har en påbyggnad i trä mot spåret. Huset ligger på spårets västra sida. Inga andra byggnader finns kvar. Banvallen är gångstig utan beläggning. (Besök oktober 2012)."

Kilometertal

72,8

Signatur

Bd

Socken

Backaryd

Kommun

Ronneby

Län

Blekinge

Ändringsförslag till objektet Backaryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: WraäZp