Lämna ändringsförslag

Nybybruk

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1975, se anm
(Åkers styckebruk)–Stålboga–(Eskilstuna)–Mälarbadens hamn
Nyby bruks station på 1910-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Nybybruk 1922 med den nya stavningen av namnet. Bilden hämtad från Järnvägsmuseet som uppger att den är tagen av Axel Eliasson. Sörmlands museum uppger att fotografen är E. Lindelöf. Foto: E. Lindelöf, se anm.

Ursprungligen Nyby bruk.

Stationshuset låg på västra sidan av banan. Det är obekant när det försvann men en gissning är att det hade samband med att persontrafiken lades ned 1933. I vart fall saknas det på den ekonomiska kartan från 1956. Däremot finns på den östra sidan en byggnad som betecknas "godsstation". Det bör vara denna byggnad som försvann 1975.

Onsdagen den 20 juli 1910 drog en cyklon fram över trakten. Godsmagasinet "blef fullständigt kullvräkt och spillrorna fördes flera meter från platsen ut på en åker. Cyklonen var så stark att själva grundstenarna till magasinet slogos omkull. Med knapp nöd lyckades två järnvägsmän rädda sig. Stationsmästare Johansson befann sig i magasinet och då han hörde ett hastigt och oroväckande hvinande sökte han sin räddning genom att springa ut. En banvakt skyddade sig undan det våldsamma ovädret genom att krypa in i en ångpanna! (Ur Dagens Nyheter 1910-07-21).

Stationshuset förstört av brand 1975-07-28, resterna brändes ned av brandkåren 1975-08-22 (Tåg 7/75).

Kilometertal

91,400

Signatur

Nbr

Socken

Torshälla

Kommun

Eskilstuna

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Nybybruk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VvRÄ8Ö