Lämna ändringsförslag

Ljungby

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
(Vislanda)–Ljungby–Bolmen

Anslutande bandelar

(Markaryd)–Strömsnäsbruk–(Ljungby)
(Ljungby)–(Värnamo)

Ljungby station på en bild som Sveriges Järnvägsmuseum daterar till omkring 1911, men som förmodligen är från 1920-talet. Stationshuset är från 1878 och uppges i bokverket Sveriges Järnvägsstationer ha byggts om 1899. Kanske var det då den mittre skorstenen försvann. Foto: Okänd.
Ljungby nya station, uppförd någon gång på 1950-talet, en modern och tilltalande byggnad. Foto: Okänd, förlag Almquist & Cöster.
Ljungby station den 18 maj 1974. Foto: Bengt Gustavsson.
Ljungby station den 11 juli 1978. Foto: Bengt Gustavsson.
Ljungby station den 4 juni 2009. Foto: Bengt Gustavsson.
Ljungby station den 9 april 2015. Några tåg har inte passerat på länge utan byggnaden har fått ny användning, bl.a. som restaurang. När bilden togs var bangårdsområdet under omvandling men avsikten är att stationshuset och godsmagasinet ska bevaras.   Foto: Olle Alm.
Ljungby station den 9 april 2015. Den finaste byggnaden är det flyttade och upprustade godsmagasinet med sitt vackra skärmtak. Foto: Olle Alm.

Föreningsstation mellan smalspåriga (1067 mm) Vislanda - Bolmens järnväg, ViBJ och normalspåriga Skåne - Smålands järnväg, SSJ.

Det ursprungliga stationshuset (ViBJ) rivet och ersatt med nytt 1952/-53 eller 1955 - olika uppgifter finns!

O.A. uppger: "Kommunen anger 1955 för den nya stationen. Även den gamla stationen var parallell med spåret. Den nya stationen används numera som restaurang (www.stationskrogen.se). Den är hopbyggd med en f.d. busstation. Under sin storhetstid hade bangården ett vattentorn av tegel, två separata lokstall, ett magasin (finns kvar), en omlastningshall, två lastkajer (finns kvar) och åtta parallella spår (fyra 1435 mm, fyra 1067 mm).

ViBJ hade ett sjöspår från bangården mot söder till en båtbrygga vid Lagan. Båttrafiken gick söderut till Hamneda och upphörde när SSJ började trafikera samma sträcka. Från sjöspåret byggdes också ett sidospår till ett tegelbruk i sydvästra Ljungby. ViBJ hade även ett industrispår till Ågårds sågverk tills detta lades ner cirka 1910 i samband med att Lagan dämdes upp för ett kraftverk."

De sista spåren på bangården revs upp i början av april 2011.

Notering i april 2015 av Olle Alm:
"Godsmagasinet flyttades 2014 ett stycke västerut på grund av planerad bebyggelse på dess gamla plats. Den tillhörande lastkajen med skärmtak återuppfördes intill magasinet på dettas nya plats. Den andra lastkajen längre västerut har rivits och en ny busstation har byggts. Lidl har byggt i den västra delen av bangårdsområdet. Man kan nu inte längre se att det har funnits en stor bangård Ljungby."

Stationshusets vara eller icke vara är 2021 föremål för politisk oenighet, men risken förefaller uppenbar att det offras för ny centrumbebyggelse. Expertmyndigheter framhåller betydande samhällshistoriska värden och det arkitekturhistoriska värdet som skäl för ett bevarande, men då stationshusets järnvägsmässiga kringmiljö redan gått förlorad är slaget förmodligen förlorat.

Kilometertal

79,153
113,9
42,551

Signatur

L

Socken

Ljungby

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Byggd

1955, se anm.

Ändringsförslag till objektet Ljungby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: gåCzpB