Lämna ändringsförslag

Ågård

Banvaktsstuga, kvar 2017
(Vislanda)–Ljungby–Bolmen
546 Ågård 1948. Bild från Ljungby kommuns bildarkiv. Foto: Okänd.
546 Ågård den 9 mars 2010.  Foto: Olle Alm.
546 Ågård den 9 mars 2010. Stugan ligger väldigt fint vid stranden av Lagan. Foto: Olle Alm.
546 Ågård den 9 mars 2010. Strax bakom stugan gick järnvägen över Lagan. Stugan var då orienterad efter banan men har vridits ca ett kvarts varv så att den nu i stället ligger parallellt med vägen på bilden (Replösavägen).  Foto: Olle Alm.
546 Ågård den 10 maj 2017. Foto: Bengt Gustavsson.
546 Ågård den 10 maj 2017. Foto: Bengt Gustavsson.

O.A. uppger: "Stugan låg ursprungligen med framsidan mot spåret, parallellt med detta. Vid något tillfälle har stugan vridits, så att framsidan nu är parallell med den korsande Replösavägen och ligger snett relativt banan. Den intilliggande järnvägsbron finns kvar välbevarad. Banvallen är numera cykelväg. Stugan har fastighetsbeteckningen Banvakten 1 och är idag privatägt bostadshus."

Kilometertal

80,835

Nummer

546
23
8?

Socken

Ljungby

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Ågård

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ORnGE1