Lämna ändringsförslag

Tretjärn

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
(Vansbro)–Neva–(Långban)–Persberg
Tretjärn station. Bilden är från omkring sekelskiftet 1800-1900-talet. Foto: Okänd.
Tretjärn station okänt år. Den höga skorstenen i bakgrunden kunde tänkas tillhöra något större sågverk eller liknande, men enligt ortsbor har det aldrig funnits någon sådan anläggning här, utan den hör till Oskar Hedenstedts knäckebrödsfabrik! Mellan fabriken och stationshuset skymtar banvaktsstugan 716 Tretjärn. Foto: Okänd.
Tretjärn station den 15 juli 2009. Foto: Bengt Gustavsson.
Tretjärn station den 15 juli 2009. Foto: Bengt Gustavsson.
Tretjärn station den 23 maj 2014. Foto: Jöran Johansson.
Tretjärn station, spårsidan den 23 maj 2014. Foto: Jöran Johansson.
Tretjärn station den 23 maj 2014. Bangården är övervuxen efter 45 år utan trafik och underhåll. Foto: Jöran Johansson.

Från stationen anlades 1895 en tre km lång, smalspårig hästbana till Eldforsens träsliperi, anlagt 1894-1895, nedlagt 1935. Motorlok anskaffades 1920 men det fungerade dåligt varför hästdrift återinfördes 1923. Landsväg till träsliperiet saknades länge men från slutet av 1920-talet tog lastbilar över transporterna alltmer. 1932 upphörde banan att användas och större delen byggdes om av SJ för transporter från grusåsen vid Eldforsen.

Kilometertal

141,513

Signatur

Tän

Socken

Järna

Kommun

Vansbro

Län

Kopparberg
Dalarna

Byggd

1895, ombyggd 1943

Såld

1967

Ändringsförslag till objektet Tretjärn

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Nm9Ik7