Lämna ändringsförslag

Åhus (GHJ)

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2009
(Tollarp)–(Everöd)–Åhus

Anslutande bandelar

(Kristianstad)–(Åhus)–Åhus hamn

Åhus station innan stationshuset byggdes om, vilket skedde 1923. Foto: Okänd.
Åhus station den 30 juni 1936 med det sista tåget på bandelen Tollarp - Åhus. Personerna på bilden anges vara från vänster konduktör O. Månsson, baningenjör Jarl Ståhle, trafikchef tillika VD Nils Greger, förman Palmér, trafikinspektör Axel Hentz, arbetaren Persson som åkt med första tåget och nu även med det sista, förste kontorsbiträde Ola Swenson och stationsinspektor Samuel Forssman. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Åhus, gamla Gärdsbanans station den 23 mars 2009.   Foto: Bengt Gustavsson.
Åhus station den 23 mars 2009. Huset (med intilliggande byggnader) används för diverse ändamål, fritidsaktiviteter, bibliotek, turistbyrå, mm. Anläggningen bär det passande namnet Gärdskan. 


 Foto: Bengt Gustavsson.

Tillhörde ursprungligen Gärds Härads Järnvägar, delsträckan Tollarp-Åhus, och öppnades 1883 som den första järnvägsstationen i Åhus. Uppgick 1898 i Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ.

Utöver denna station fanns från 1886 Åhushamn station som tillhörde Kristianstad-Åhus järnväg, CÅJ. Banorna hade gemensam stationsdrift och gemensamt hamnspår men skilda bangårdar i övrigt och stationshus. 1936 uppgick den gamla GHJ/ÖSJ-stationen i Åhushamn station som samtidigt bytte namn till Åhus.

Stationshuset ombyggt radikalt 1923 och är även senare ombyggt. Används 1991 som fritidsgård (enl Järnvägsbyggnader i Kristianstads län).

Kilometertal

23,1
46,9

Signatur

Ås

Socken

Åhus

Kommun

Kristianstad

Län

Skåne

Byggd

1913

Ändringsförslag till objektet Åhus (GHJ)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: åxwqD6