Kristianstad–Åhus–Åhus hamn

Bandel 592, SJ-distrikt 30 bs