Lämna ändringsförslag

Åhus (CÅJ)

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2009
(Kristianstad)–(Åhus)–Åhus hamn
Åhus, f.d. Åhus hamn, station den 8 mars 1939 med stationsinspektor Emil Davidsson (1880-1939). Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: J. Ståhle, Kristianstad.
Åhus station den 13 april 1978. CÅJ-stationen tillkom 1886 och saknade ända fram till 1912 ett riktigt stationshus. I stället inrymdes stationsexpeditionen i godsmagasinet. Men 1912-13 blev det en markant ändring då detta nya pampiga stationshus i tegel uppfördes. Här har byggnaden fortfarande kontakt med järnvägen även om den inte är i bruk för järnvägsändamål. Foto: Bengt Gustavsson.
Åhus station den 23 mars 2009. Det har gått ett antal år sedan föregående bild togs och en ny genomfartsled avskärmar nu stationshuset från  den bantade bangården. Foto: Bengt Gustavsson.
Åhus station den 11 juni 1993. Lokstallet uppfördes i samband med stationens tillkomst 1886 och utbyggdes därefter i omgångar. Ett vidbyggt vattentorn revs på 1960-talet.  Foto: Bengt Gustavsson.

Tillkom 1886 som den andra järnvägsstationen i Åhus. Då namnet Åhus var upptaget av den äldre stationen benämndes CÅJ station Åhus hamn fram till 1936, då de båda stationerna slogs ihop under namnet Åhus.

Kilometertal

46,9

Signatur

Ås

Socken

Åhus

Kommun

Kristianstad

Län

Skåne
Kristianstad

Ändringsförslag till objektet Åhus (CÅJ)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Cag6XV