Lämna ändringsförslag

Hansjö hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Sveg)–Orsa
Hansjö hållplats okänt år, tidigast 1909. Bilden finns i Orsa kommuns bildarkiv och anges där vara tagen 1922-1925. Foto: Finn Anders Hansson.
Hansjö hållplats okänt år. Bilden finns även i Orsa kommuns bildarkiv och anges där vara tagen 1928-1935. Foto: Gabriels Ernst Hansson.

Lastplats 1908, håll- och lastplats 1909, nedlagd 1960 (uppgifter från Järnvägsdata).

Enligt bangårdsritning 1930 låg hållplatsen på västra sidan av banan, men enligt STF karta 1933 på den östra. Den sista uppgiften måste vara fel, men kan avse ett tidigare år. På den första bilden ovan ser den lilla hållplatsstugan ut att ligga på östra sidan av järnvägen. Den större stugan låg utan tvivel på västra sidan.

Med största sannolikhet är den större hållplatsbyggnaden identisk med den som senare hamnade som raststuga i Bodarsjöns grusgrop och därefter i Överhogdals grusgrop för att slutligen på 1980-talet säljas till en privatperson i Överhogdals by. Där återfanns den märkliga byggnaden 2016 i ett tillstånd av fortskridande förfall.

Men varifrån kom byggnaden till Hansjö? Den lär knappast ha nyuppförts där utan måste ha en tidigare historia. Vilken? Vidare efterforskningar har lett till hållplatsen Östersund Västra. Där fanns, innan de välkända bungalovliknande hållplatsbyggnaderna tillkom i anslutning till Inlandsbanans fortsättning norrut omkring 1910, en byggnad som i mycket påminner om stugan i Hansjö, visserligen förkortad men byggnadsstilen är så säregen att det knappast kan vara fråga om två stugor utan en och samma.

Kilometertal

238,221
3,952

Signatur

Hnö

Socken

Orsa

Kommun

Orsa

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Hansjö hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UÖ88lw