Lämna ändringsförslag

Östersund Västra hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1972, se nedan
Östersund V–Jämtlands Sikås

Anslutande bandelar

(Östersund C)–(Östersund V)–Järpen

Östersund V hållplats 1903, alltså närmare tio år innan Inlandsbanan anslöts här till den befintliga järnvägen. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Östersund Västra hållplats okänt år på 1890-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Östersund Västra omkring 1910. Fotot är taget i riktning norrut. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Östersund Västra, närmast i bild är den västra paviljongen, till höger i bakgrunden skymtar den östra. Foto: Okänd.

Hållplats 1887 - 1967.

Efter att Inlandsbanan anslutits här 1911 fanns dubbla spår, ett för Storlienbanan och ett för Inlandsbanan. Vid vardera spåret byggdes en bungalovliknande hållplatsbyggnad med väntsal och expedition i den östra och enbart väntutrymme i den västra. Byggnaderna stod i förbindelse med varandra genom en gångtunnel.

Det ena spåret har tagits bort - och avgreningen för Inlandsbanan sker nu längre norrut - varför den östra byggnaden, blev obehövlig och revs (det skedde redan 1972).

Den västra hållplatsbyggnaden finns kvar, men används inte för järnvägens behov och har därför varit ett av Banverkets rivningsobjekt. Då kommunen avslog Banverkets rivningsansökan blev följden en uppgörelse genom vilken Östersunds kommun övertog byggnaden (2009). Det är f.n. (2009) inte klart till vad den ska användas. Förvärvet förefaller ha motiverats med att byggnaden är värdefull för stadsbilden.

Kilometertal

586,973
1,031

Signatur

Ösv

Socken

Östersund

Kommun

Östersund

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Östersund Västra hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: pQHuÅt