Lämna ändringsförslag

Överhogdals grusgrop

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Åsarna)–Sveg
Överhogdals grusgrop den 12 maj 2016, norra infarten sedd från norr. Foto: Jöran Johansson.
Överhogdals grusgrop den 13 april 1988, den här märkliga byggnaden tjänar som raststuga. Den har med största sannolikhet tidigare varit hållplatsstuga vid Hansjö hållplats norr om Orsa. Foto: Jöran Johansson.
Den lilla raststugan som stått i Bodarsjöns och Överhogdals grusgropar fanns åtminstone 2016 i Överhogdals by där denna bild togs. Den har av allt att döma ett förflutet som hållplatsstuga vid Hansjö hållplats norr om Orsa. Dess allra tidigaste historia är okänd men den kan eventuellt ha stått vid Östersund Västra.  Foto: Jöran Johansson.

Även km 400,959.

Strax söder om vägen in till Överhogdal grusgrop, på östra sidan av banan, finns grunden och brunn till en banvaktsstuga som inte blev byggd (uppgift av Sigurd Jonsson 1994).

Som raststuga fanns här under 1970- och 1980-talet en märklig byggnad som tidigare stått i Bodarsjöns grusgrop söder som Sveg. Den såldes till en privatperson i Överhogdals by och flyttades till hans fastighet. Där stod den kvar 2016 i ett tillstånd av förfall, åtminstone vad gäller yttertaket. Synd att den inte bevaras bättre. Den borde återfå sin järnvägsanknytning innan det är för sent. Den fanns med största sannolikhet vid Hansjö hållplats norr om Orsa innan den kom till Bodarsjön. Det finns bilder som visar en liknande väntkur vid Östersund Västra. Det skulle kunna vara den som i något förändrat skick vandrat runt på södra Inlandsbanan.

Grusgropen har anslutning med Inlandsbanan genom ett spår som går in från norr, strax delar sig i två drygt 800 m spår vilka åter går ihop i södra delen av gropen. Tidigare har funnits en spåranslutning i söder, även den med infart från norr. Det har alltså varit möjligt att köra in från norr och ut igen åt norr utan rundgång. När den södra anslutningen togs bort är inte bekant.

På 1970-talet förekom här en omfattande skrotning av rälsbussar och vagnar. Därefter har grusgropen mest använts för uppställning av övertaliga godsvagnar.

År 2023 anläggs en stor timmerterminal, Hogdalsterminalen, i den forna grusgropen. Invigd 2023-12-19. Beräknad trafik 200 tåg om året.

På kartan visar markeringen infartsväxelns läge i linjen.

Kilometertal

401,3

Signatur

Öhlg

Socken

Ytterhogdal

Kommun

Härjedalen

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Överhogdals grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅNA4M1