Lämna ändringsförslag

Överhogdals grusgrop

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2016
(Åsarna)–Sveg
Överhogdals grusgrop den 12 maj 2016, norra infarten sedd från norr. Foto: Jöran Johansson.

Även km 400,959.

Strax söder om vägen in till Överhogdal grusgrop, på östra sidan av banan, finns grunden och brunn till en banvaktsstuga som inte blev byggd (uppgift av Sigurd Jonsson 1994).

Grusgropen har anslutning med Inlandsbanan genom ett spår som går in från norr, strax delar sig i två drygt 800 m spår vilka åter går ihop i södra delen av gropen. Tidigare har funnits en spåranslutning i söder, även den med infart från norr. Det har alltså varit möjligt att köra in från norr och ut igen åt samma håll utan rundgång. När den södra anslutningen togs bort är inte bekant.

På 1970-talet förekom här en omfattande skrotning av rälsbussar och vagnar. Därefter har grusgropen mest använts för uppställning av övertaliga godsvagnar.

På kartan visar markeringen infartsväxelns läge i linjen.

Kilometertal

401,3

Signatur

Öhlg

Socken

Ytterhogdal

Kommun

Härjedalen

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Överhogdals grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: W7öO6z