Sveg–Hede

Bandel 140, SJ-distrikt IV

Län

Jämtland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1921-1924

Anmärkningar

Banvakterna var bosatta i stationshusen i Glissjö, Håberget, Vemdalen och Hedeviken medan en kombinerad banmästar- och banvaktstuga byggdes i Hede.