Lämna ändringsförslag

Remsberget

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad
(Sveg)–Hede

Byamännen i Remmets m.fl. byar anhöll 1931 om att en hållplats måtte anordnas vid km 15,500 på linjen Sveg-Glissjöberg. Hållplatsen skulle visserligen komma att ligga på endast två km från Glissjö station räknat längs järnvägen, men landsvägsledes var avståndet fem km.

Intressenterna förklarade sig villiga att uppföra plattform och väntkur, om statens järnvägar tillhandhöll erforderligt virke.

Kungl. Järnvägsstyrelsen gick byamännen till mötes och samma år öppnades den nya trafikplatsen som levde kvar till dess banan las ned 1966.

Kilometertal

15,6

Signatur

Rms

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Remsberget

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: PwuåM4