Sölvesborg–Hörviken

Bandel 570, SJ-distrikt 29 bs

Län

Blekinge

Spårvidd

1067

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1913-1922