Lämna ändringsförslag

Sölvesborg

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2017
Karlshamn–Sandbäck–Sölvesborg

Anslutande bandelar

(Sölvesborg)–Hörviken
(Sölvesborg)–(Kristianstad)
(Sölvesborg)–Olofström–(Älmhult)

Sölvesborg station på 1890-talet. Det gamla stationshuset som snart ska ersättas av ett nytt. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Sölvesborg station den 26 juli 1958, det gamla stationshuset står ännu kvar och ska göra det ytterligare fem år.  Foto: Sven Nygren.
Sölvesborg, nya stationshuset byggt 1899. Bilden är tagen senast 1902. På taket vajar unionsflaggan. Loket är ett av banans engelska maskiner från 1870-talet med den speciella utformningen av förarhytten. Foto: Okänd.
Sölvesborg station omkring 1920. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Sölvesborg station, gatusidan den 17 oktober 2015. En pampig och väl bevarad byggnad. Foto: Olle Alm.
Sölvesborg station den 17 oktober 2015. Foto: Olle Alm.

Nytt stationshus 1899, det gamla stationshuset blev boställshus och revs 1963.

Sölvesborgs första stationshus stod färdigt 1874 för att betjäna sträckan Sölvesborg – Kristianstad. Byggnaden ritades av arkitekt C. F. Flinkenberg. När banan till Karlshamn stod klar 1886 konstaterades att stationshuset låg för långt ifrån den nya banan, men det dröjde till 1899 innan ett nytt stationshus stod färdigt, större och lämpligare placerat. Ritningarna var uppgjorda av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall. Det gamla stationshuset inreddes 1904 till bostadshus.

Stationshuset förklarades som statligt byggnadsminne 1986. När staten 1992 sålde marken till kommunen övergick byggnaden till byggnadsminne enligt Kulturminneslagen.

På kartan nedan avser den övre markeringen det gamla rivna stationshuset och den nedre den nya ännu kvarvarande stationsbyggnaden.

Kilometertal

100,3
30,661
71,797
0

Signatur

Sög

Socken

Sölvesborg

Kommun

Sölvesborg

Län

Blekinge

Ändringsförslag till objektet Sölvesborg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UXZflz