Lämna ändringsförslag

Näsbyn hpr

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Ragunda)–Långsele

"Stoppställe", senare hållplats för rälsbussar. Tillkom 1937, nedlagd 1959.

Km 596,5 enligt Järnvägsdata. Koordinaterna något ungefärliga.

En uppgiftslämnare skriver i oktober 2010 angående hållplatsens läge: "Sommaren 2010 var vi en grupp närboende m. fl. som rekognoserade i området betr bv-stugor och den aktuella hållplatsen och resultatet blev följande. Från avtagsvägen till Näsets by följer man den förra landsvägen (numera körvägen) halvvägs till Kallbäcken och viker sedan av snett vänster upp (söderut) mot järnvägen. Stigen är numera igenväxt, men närboende intygar att stigen fanns omkr 1950. Uppe vid järnvägen finns en liten utfyllnad på banvallen på norra sidan samt finns en polygonpunkt nära den som vi tror aktuella hållplatsen. Km-talet 596,4 verkar också stämma med den skiss som jag ritat över resultatet av vår rekognosering."

Kilometertal

596,4

Socken

Ragunda

Kommun

Ragunda

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Näsbyn hpr

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: MyQxös