Lämna ändringsförslag

Näset

Banvaktsstuga, riven efter 1934
(Ragunda)–Långsele

Stugan finns på banprofil från 1880-talet och på generalstabskartor 1906 och 1934. På generalstabskarta från 1952 förefaller den finnas kvar, men utan banvaktsstugebeteckning.

Namnet är antaget efter banprofilen där Näset är det närmaste namnet. Enligt kyrkoböcker från 1890-talet fanns banvakter registrerade under Näset, vilket troligen avsåg dubbelstugan 440-441 och denna stuga. Något stugnummer är inte känt, vilket är märkligt eftersom stugan uppenbarligen funnits under lång tid och borde ha gett "avtryck" i någon nummerserie.

Koordinaterna är något ungefärliga.

Socken

Ragunda

Kommun

Ragunda

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Näset

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: f16Fdg