Lämna ändringsförslag

Saltskog

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven se anm
(Östertälje)–(Ström)
Saltskog station på 1870-talet, då med det ursprungliga namnet, som enligt namnskylten är Södertelge, men skall ha varit Södertelge Öfre. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Saltskog station. Foto: Okänd.
Saltskog station 1902, sedan bangården byggts ut i samband med att Norra Södermanlands järnväg anslutits. Foto: Okänd.
Saltskog station okänt år efter 1888 (då stationen bytte namn till Saltskog). Någon namnskylt verkar inte ha fått plats bland alla reklamskyltar. Vykort p bild från Järnvägsmuseet. Foto: Carl Nilsson, Norrköping.
Saltskog station. Stinsen vid stationen bodde i detta hus som ännu ligger kvar på den lilla udden i Saltskogsfjärden (en liten insjö med ett ståtligt namn). Från 1921 har det varit privatbostad. Bilden är tagen mot söder. Stationshuset låg i bildens nederkant lite till höger om stinsbostaden. Bilden från eniro.se. Foto: Okänd.

Öppnad 1860-12-01. Till 1888-09-30 Södertälje Öfre, Seö.

Från stationen gick ett bispår till en mer centralt anlagd station, Södertälje Nedre, senare benämnd Södertälje Central och Södertälje Centrum. Spåret brukades till dess linjen över Saltskog ersattes med dubbelspåret Östertälje - Södertälje Södra - Ström 1921 och Södertälje C förbands med stambanan genom en ny linje till Södertälje Södra (numera benämnd Södertälje Hamn).

Det ursprungliga stationshuset byggdes av trä. "Sedan det blivit bestämt att det nuvarande stationshuset vid Södertelge öfre station skall, i sammanhang med de för stationens ombyggnad pågående utvidgningsarbetena flyttas till Södertelge nedre station, för att derstädes användas som bostad åt banmästaren, får jag ... härmed vördsamt öfverlemna en ritning, angifvande föreslaget läge för ifrågavarande banmästarboställe." Så skriver bandirektören vid 1:sta Trafikdistriktet till banavdelningens överdirektör 1885-05-04. Enligt den omnämnda ritningen skulle byggnaden flyttas över spåren och ca 140 m norrut, närmare stadens centrum, men fortfarande inom den övre stationens gränser.

Nytt stationshus i sten byggt 1885 av samma typ som det som uppförts i Järna 1883.

Stationshuset uppges har rivits under 1940-talet. Gunilla Linde uppger i sin bok Stationshus 1855-1895 att "1921 försvann Saltskogs station och stationshuset revs", vilket bör avse en rivning tidigare än på 1940-talet.

Kilometertal

36,523

Signatur

Sag

Socken

Södertälje

Kommun

Södertälje

Län

Stockholm

Byggd

1860 o. 1885

Ändringsförslag till objektet Saltskog

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: oDJfDL