Hudiksvall–Söderhamn–Söderhamn V–Granskär

Bandel 100, SJ-distrikt IV

Län

Gävleborg

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1924-1927

Anmärkningar

Sträckan Söderhamn Västra-Granskär-Flaket öppnades år 1900.