Åänge–Söderhamn V–Boda

Bandel 102:1

Län

Gävleborg

Spårvidd

1435