Lämna ändringsförslag

Lindefallets grusgrop

Grusgropsspår, riven
(Hudiksvall)–Söderhamn–Söderhamn V–Granskär

F.d. Långvinds grusgrop, även kallad Bässesjöns grusgrop, i bruk från 1928.

Grustaget förvärvades genom expropriation vid anläggningen av järnvägen och omfattade med tillfartsspår ca 15,1 hektar. Gruset var i det närmaste uttömt då järnvägsbygget avslutades och avsikten var att markområdet skulle återgå till de tidigare ägarna "mot en mindre lösensumma". Så blev ej fallet och år 1936 ifrågasattes att försälja området. Då hade under året 2000 kubikmeter grus utkörts från gropen och grustillgången beräknades räcka 4 à 5 år till. Dock skulle undersökas om gropen kunde och borde utvidgas. Om så skedde är inte känt.

På kartan nedan visas växelns läge i linjen (den högra markeringen). Därifrån utgick ett spår åt sydväst som efter sväng mot nordväst korsade riksvägen (då nr 13) efter 900 m och nådde den ca 10 hektar stora grusgropen efter 1,4 km. Dess mitt markeras med det vänstra märket.

Kilometertal

227,181

Signatur

Ldt grp

Socken

Enånger

Kommun

Hudiksvall

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Lindefallets grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tlcTry