Lämna ändringsförslag

Markaryd

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
(Hässleholm)–Markaryd

Anslutande bandelar

(Kärreberga)–(Östra Ljungby)–(Markaryd)
(Markaryd)–Strömsnäsbruk–(Ljungby)
(Markaryd)–(Veinge)

Markaryds båda järnvägsstationer, till vänster Skåne - Smålands från 1894 och till höger Hässleholm - Markaryd (-Veinge) från 1892. Foto: Okänd.
Markaryd station den 30 april 1979. Foto: Bengt Gustavsson.
Markaryd station den 12 oktober 2000. Foto: Bengt Gustavsson.
Markaryd station den 21 juni 2009. Där det andra fönstret från höger nu sitter var förr entrédörren till väntsalen. Foto: Olle Alm.
Markaryd station den 18 juni 2010. Foto: Bengt Gustavsson.
Markaryd station i lätt bedagat skick p.g.a. eftersatt underhåll den 18 juni 2010. Foto: Bengt Gustavsson.
Markaryd nya station den 18 oktober 2016. Beräknas klar i december 2016. Foto: Nils-Bertil Sörensson.
Markaryd nya station den 10 maj 2017.  Foto: Bengt Gustavsson.

Avser det stationshus som byggdes 1892 för (Hässleholm -) Vittsjö - Markarydsbanan på östra sidan av bangården.

Skåne - Smålands järnväg, SSJ som anslöt 1894 delade bangård med HMJ men byggde ett eget stationshus på den västra sidan, kallat Markaryd Västra.

Efter att båda banorna förstatligats 1930 kom Markaryd Västra att användas för annat ändamål. Stationsbyggnaden revs 2010.

Se även Markaryd Västra.

Nils-Bertil Sörensson 2013-09-12:
"En 'ny station' har byggts 2013 för den kommande Pågatågstrafiken (startar i dec 2013). Två spår med en plattform på ömse sidor, Trappor och hissar, en gångbro över spåren. Stationshuset håller på att målas."

Olle Alm 2015-11-27: "Enligt en artikel i Smålänningen denna dag har det östra stationshuset från 1892 rivits under perioden 16 till 27 november på grund av svåra rötskador i sockeln. Den nuvarande nya privata ägaren hade först tänkt renovera huset.

Ett nytt hus baserat på det tidigare utseendet från år 1932 ska enligt planerna byggas under 2016. Det ska tjäna som mötesplats för resenärerna och bl.a. innehålla en servering."

Det nya stationshuset blev färdigt strax före julen 2016. Enligt en artikel i tidningen Smålänningen 2017-02-17 ska byggnaden innehålla restaurang, butik samt en turistbyrå som drivs av den ekonomiska föreningen c/o Markaryd.

Stationshuset invigt 2017-04-21. Restaurangen är benämnd Perrongen.

Kilometertal

35,26
92,153

Signatur

Mrd

Socken

Markaryd

Kommun

Markaryd

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Markaryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅNBkxn