Hässleholm–Markaryd

Bandel 605, SJ-distrikt 12 bs

Län

Skåne
Kronoberg

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1890-1892