Lämna ändringsförslag

Markaryd V

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2010
(Kärreberga)–(Östra Ljungby)–(Markaryd)
Markaryd vid 1900-talets början. Till vänster ligger Skåne - Smålands station och till höger Hässleholm - (Markaryd) - Veinge station. Bilden är tagen mot norr. Vid SSJ-stationen står ett persontåg draget av lok SSJ 3. Foto: Okänd.
Markaryds båda stationer; till vänster den västra tillhörig Skåne - Smålands järnväg, som lätt känns igen på det randiga mönstret på fasaden. Till höger ligger Hessleholm - Markaryds järnvägs stationshus.  Foto: Okänd.
Markaryd Västra station, dvs den som tillhörde Skåne - Smålands järnväg. Bilden är tagen mot söder.  Foto: Okänd.
Markaryd Västra station den 30 april 1979. Foto: Bengt Gustavsson.
Markaryd Västra station, Skåne - Smålands järnvägs lokstall den 30 april 1979. Byggnaden revs i oktober 1993. Foto: Bengt Gustavsson.
Markaryd Västra station den 12 oktober 2000. Foto: Bengt Gustavsson.
Markaryd Västra den 4 juni 2009, året innan godsmagasinet revs. I bakgrunden syns Markaryd (Östra) station. Foto: Olle Alm.
Markaryd västra station den 12 juni 2010, en gråkulen dag som förstärker stämningen kring en byggnad som snart gjort sitt. Foto: Nils-Bertil Sörensson.
Markaryd västra station den 12 juni 2010, ett hus som inte behövs för järnvägsdriften. Men är rivning verkligen enda utvägen? Foto: Nils-Bertil Sörensson.
Markaryd västra station den 3 juni 2010. En lite ljusare bild av det fina stationshuset. Foto: Nils-Bertil Sörensson.
Markaryd västra station den 12 juni 2010. Även godsmagasinet står inför rivning. Byggnaden ser på bilden ut att vara i mycket gott skick. Är Markaryd den enda platsen där lättillgängliga lagerlokaler inte efterfrågas? Foto: Nils-Bertil Sörensson.
Markaryd Västra station den 18 juni 2010. Nu är det bara några månader kvar innan byggnaden rivs. Foto: Bengt Gustavsson.

Tillkom med Skåne-Smålands järnväg, SSJ, Åstorp - Markaryd 1894, utbyggd i etapper till Värnamo 1899. Sedan 1892 fanns linjen Hässleholm-Markaryd och från 1899 tillkom Markaryd-Veinge. Trots gemensam bangård och att det redan fanns ett stationshus, på den östra sidan, byggde SSJ en egen stationsbyggnad på motsatta sidan. Först efter förstatligandet 1930 sammanslogs de båda stationerna till en, kallad Markaryd.

Stationsbyggnaden som ursprungligen tillhörde Skåne - Smålands järnväg revs i oktober 2010. Den hade inte längre någon funktion, eftersom stationshuset på andra sidan bangården (urspr. tillhörigt Hessleholm - Markaryds järnväg) finns kvar i bruk. Godsmagasinet revs samtidigt.

Se även Markaryd.

Kilometertal

92,194

Signatur

Mrd

Socken

Markaryd

Kommun

Markaryd

Län

Kronoberg

Byggd

1894

Ändringsförslag till objektet Markaryd V

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: AU2KY4