Lämna ändringsförslag

Eslöv norra

Banvaktsstuga, riven 1935, se nedan
(Hässleholm)–Höör–Eslöv

Namnet Eslöv norra är en konstruktion, för att göra stugan sökbar här. Vad den i själva verket hette, om den över huvud taget hade något namn, är inte känt.

Stugan är inte känd annat än genom nedanstående tidningsnotis. Mera talar för att den var en vägvaktsstuga än en banvaktsstuga. Läget motsvarar den fastighet där den nedan nämnda fru Christersson och hennes man bodde, då kv. 210:5, numera kv. Blekinge 5 med vägadress Ringgatan 23.

Tidningsnotis ur Svenska Dagbladet tisdagen den 12 februari 1935:

Banvaktsstuga i lågor. Den kvinnliga banvakten livsfarligt bränd.
ESLÖV, måndag. (TT)
På måndagsmiddagen nedbrann en banvaktsstuga på bangårdsområdet i Eslöv, varvid banvakten, fru Elise Kristersson, fick livsfarliga brännskador och måste föras till Lunds lasarett. Hur elden uppstått är ännu ej känt. En förbifarande person, som märkte att eld utbrutit i stugan, rusade dit och lyckades dra ut fru Kristersson, som låg i dörröppningen omvärvd av lågor. Genom eldsvådan blev bomfällningsanordningen för statens och Östra Skånes järnvägar spolierad.

Elise Christersson f. Håkansson avled av sina skador samma dag. Hon var född 1884-07-18 i Tranås (M) och gift med smeden Anders William Christersson. Hon var inte banvakt, möjligen vägvakt, då det inte funnits några kvinnliga banvakter i Sverige.

Socken

Eslöv

Kommun

Eslöv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Eslöv norra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: cFwöVl