Lämna ändringsförslag

Eslöv

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Hässleholm)–Höör–Eslöv

Anslutande bandelar

(Eslöv)–Örtofta–Lund–Arlöv–(Malmö)
Hörby–(Eslöv)
Landskrona–Billeberga–(Teckomatorp)–(Eslöv)
(Klippan)–(Eslöv)
(Eslöv)–Bjärsjölagård–(Tomelilla)

Eslöv station omkring 1910. Foto: Okänd.
Eslöv station omkring 1920. Vykort från Calegi. Foto: Okänd.
Eslöv station omkring 1960. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Stationshuset är förklarat som byggnadsminne.

Från Riksantikvarieämbetets webbsida:

"År 1858 uppfördes ett mindre stationshus, som redan år 1865 revs och ersattes av ett nytt ritat av A. W. Edelsvärd. Stationshuset i Eslöv uppvisar ett exempel på hur järnvägsbyggnaderna kom att bli platsen för flera statliga verksamheter i städerna; i Eslövs stationshus fanns förutom de lokaler som tillhörde Statens järnvägar en teleexpedition och ett postkontor. Stationshuset omgestaltades helt av Folke Zettervall år 1913. Arkitekturen är såväl i exteriör som interiör ett uttryck för det tidiga 1900-talets nationalromantiska stil - modern konstruktiv tillämpning av en traditionell hantverksmässig tegelbyggnadskonst - med fokus på naturmaterial som tegel, järn och granit. Byggnadens funktioner har tillåtits att synas i fasaden. Det tillbyggda postkontoret bildar en självständig byggnadskropp men hänger gestaltningsmässigt ihop med den övriga stationsbyggnaden. Den invändigt välbevarade vestibulen är utvändigt byggnadens stora accent, men är för den skull inte centralt placerad. Tegelbyggnaden som innehållit matsal för SJ:s anställda och signalverkstad visar två av den stora mängd funktioner som var knutna till stationsanläggningarna. Vid 1913 års ombyggnad byggdes Sveriges första egentliga person- och resgodstunnel under spåren med separata nedgångar från stationshuset genom en trappa från vestibulen och hiss från resgodsexpeditionen och postlokalerna. Att transportera resgods och post via tunnlarna var alltför tidsödande varför man återgick till att utföra dessa transporter i bangårdsplanet. Väggarna i tunneln har från början varit klädda med ljusa kakelplattor och tegel i mönstermurning. Denna beklädnad finns endast bevarad i tunnelns västra del.

Från tunneln kan perrongerna nås via trappor. Uppgångarna är täckta av träbyggnader med liggande rödmålad panel, småspröjsade fönster och tegeltak. Perrongtaken bärs upp av en limträkonstruktion - "system Töreboda" - med sadeltak belagt med takpapp.

Skyddsbestämmelserna för det enskilda byggnadsminnet omfattar även den angränsande muren.

Kilometertal

583,914
48,525
65,9
67,x
40,3
0

Signatur

E

Socken

Eslöv

Kommun

Eslöv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Eslöv

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ökvyVy