Lämna ändringsförslag

Asmundtorp södra

Banvaktsstuga, riven 1937–1939
(Hässleholm)–Höör–Eslöv

Stugan finns med på en linjebeskrivning från början av 1920-talet men saknas på en banprofil från 1939.

Distriktschefen (III distriktet) skriver 1937-05-18 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Vid 10 bansektionen finnas en del byggnader, som befinna sig i mycket dåligt skick, varför de ej längre böra komma till användning för bostadsändamål. På grund av byggnadernas beskaffenhet äro de dels dyra i underhåll, dels ej lämpliga för ombyggnad. Därtill kommer att i en del fall bättre siktförhållanden vid intilliggande vägkorsningar erhållas vid dessas rivning.

Distriktschefen får därför föreslå nedan angivna byggnader till försäljning för rivning efter hand, som de icke anses lämpligen böra vidare användas till bostäder.

/ ... /

Banvaktstugan nr 320.

Stugan är uppförd 1874 av tegel. Den är belägen invid korsning med enskild väg med ej alltför obetydlig trafik. På grund av att stugan hindrar sikten äro lystringsmärken uppsatta för vägövergången.

Stugan innehåller en lägenhet om 1 r. o. k. samt är tilldelad banvakt utan banvaktssträcka som tjänstebostad.

Bemyndigande att sälja stugan för rivning lämnades omedelbart. Som framgår ovan bör stugan ha rivits senast 1939.

Kilometertal

582,6

Nummer

320

Socken

Eslöv

Kommun

Eslöv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Asmundtorp södra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅHöywZ