Lämna ändringsförslag

Vallby

Banvaktsstuga, riven cirka 1936, se anm
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Distriktschefen (II distriktet) tillskrev 1936-04-22 Kungl. Järnvägsstyrelsen om att denna stuga (och 238 Boda)
"icke äro behövliga för bantjänsten och icke heller kunna uthyras ... äro av sådan beskaffenhet, att de böra slopas.

I syfte att genom försäljning får stugorna rivna och bortförda hava anbud införskaffats och föreslås, att i enlighet med anbuden, stugorna försäljas sålunda:
Till Herr August Andersson, Tidalund, Tidan banvaktsstugan 223 Vallby för 400 kr.- kronor.

Bemyndigande att sälja stugan för erbjudet pris lämnades.

Kilometertal

295,777

Nummer

223

Socken

Götlunda

Kommun

Skövde

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Vallby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GP5ÄO7