Lämna ändringsförslag

Götlunda

Banvaktsstuga, riven cirka 1937, se nedan
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Ur distriktschefens (II distriktet) skrivelse 1937-08-09 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Under fortsatta åtgärder att söka avyttra för statens järnvägar obehövliga och ur underhållssynpunkt oekonomiska banvaktsstugor har anbud erhållits å förvärv av banvaktsstugan nr 224 Götlunda, vid km 293+287 å linjen Tidan-Väring.

Stugan är outhyrd och så belägen att densamma skymmer sikten från en intilliggande väg, varför föreslås, att densamma får försäljas till Herr Verner Wadén, Tidan, att av honom nedrivas och bortföras till ett pris av 400.- kronor, vilket pris, med hänsyn till stugans nuvarande skick, anses skäligt."

Distriktschefen erhöll genast bemyndigande att sälja stugan, varför det får antas att så skedde och att stugan revs i detta sammanhang.

Kilometertal

293,287

Nummer

224

Socken

Götlunda

Kommun

Skövde

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Götlunda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: KHZR5R