Lämna ändringsförslag

Källtorp

Banvaktsstuga, riven
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Denna stuga är känd endast genom att den förekommer på den häradsekonomiska kartan 1877-1882. På generalstabskartan 1930 och den ekonomiska kartan 1961 finns inga spår av den.

Namn och nummer är okända varför den här kallas Källtorp, eftersom den låg på Källtorps marker.

Då stugan inte förekommer i den senare nummerserien (okänt om den förekom i den äldre serien) får man anta att den rivits redan före ca 1910.

Enligt gamla kartor verkar det ha utgått ett spår mot sydväst ca 750 meter till en grusgrop. Redan på den nämnda häradsekonomiska kartan är det betecknat som en stig, varför det är sannolikt att spåret, om det alls existerat, endast använts under byggnadstiden på 1850-talet.

Alla uppgifter om stugan och spåret mottas tacksamt!

Kilometertal

c296,28

Nummer

?

Socken

Väring

Kommun

Skövde

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Källtorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nWkjwS