Lämna ändringsförslag

Gustavsholm

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 2007
(Hällnäs)–Lycksele
Gustavsholm ursprungliga hållplatsstuga på 1920-talet, efter 1924. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Militärmötesplats, anges så 1936.

Ursprungligen (1924) uppfördes en liten byggnad endast innehållande ett väntrum om 15 kvm. 1933 tillbyggdes en bostadslägenhet om två rum och kök, "apterad av en från V distriktet hitflyttad äldre banvaktsstuga /.../ för vilken kostnaden ansetts böra påföra inlandsbanan”.

Ur handlingarna inför tillbyggnaden 1933, distriktschefens skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Vid Gustavsholm finns för närvarande en liten stationsstuga enligt ritning litt. E 6793, uppförd huvudsakligen för militärt behov. Densamma tillbygges genom flyttning av bostadshus 9 i Hednoret, uppförd enligt ritning nr 3571 rymmande 2 rum och kök. / ... / Platsvakt kommer sannolikt aldrig att erfordras vid Gustavsholm och av denna anledning har dörr ej föreslagits mellan stationsstuga och bostad. Tillbyggnad föreslås av ekonomiska skäl, då en sådan med hänsyn till terrängens beskaffenhet och andra lokalförhållanden blir åtskilligt billigare än att bygga fristående. Uthusbyggnader, utöver de befintliga, erfordras ej."

Frågan inställer sig om hus 9 i Hednoret eller "en från V distriktet hitflyttad äldre banvaktsstuga" kom att användas för tillbyggnaden av hållplatsstugan. En bangårdsritning från Hednoret 1935 visar utöver stationshuset och en banvaktsstuga inget bostadshus (hus 9) varför man får anta att den har kommit till användning i Gustavsholm.

Koordinaterna visar det ungefärliga läget enligt kilometermätningen.

Kilometertal

53,295

Signatur

Ghm

Socken

Lycksele

Kommun

Lycksele

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Gustavsholm

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: iiTGeQ