Gullberna–Torsås

Bandel 557

Län

Blekinge
Kalmar

Spårvidd

1067

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1899