Lämna ändringsförslag

Torsås

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1970
(Gullberna)–Torsås

Anslutande bandelar

(Kalmar)–Ljungbyholm–(Torsås)
Bergkvara–(Torsås)–Gullaboby

Torsås station 1944. Foto: Okänd.
Torsås station, norra utfarten 1963. Till vänster en rest av 1067-banan till Gullaboby. Till höger 891-banan mot Kalmar. Foto: Jöran Johansson.
Torsås station i juni 1963. Spåret närmast i bild är 891-bangården. Rälsbussen av s.k. Hilding Carlssontyp (Yo1t) trafikerar den lilla 1067-stumpen mellan Torsås och Bergkvara, bara ett tågpar om dagen. Foto: Jöran Johansson.

I Torsås möttes de båda smalspårssystemen, 891 mm som sträckte sig hit från Örebro i norr med åtskilliga avstickare och 1067-systemet till bl.a. Kristianstad, Växjö och Halmstad. Oförsonliga lokala intressen hade gjort det omöjligt att enas om en lämpligare ändpunkt för respektive spårvidd, så att en resa Kalmar - Karlskrona kunnat ske utan tågbyte. Torsås var enda stationen i Sverige där två olika smalspår förekom men inget normalspår.

Efter nedläggningen av trafiken på båda smalspåren 1965 köptes stationsområdet av Torsås kommun och några år senare var alla järnvägsbyggnader borta.

Ur Ånghwisslan 2797, 2023-05-21:
"Alla hus på den forna bangården är rivna och nya har byggts där stationshuset låg. Bangården har blivit parkeringsplats. Huset med restaurang Tuppen brann ner för några år sedan men ett nytt hus finns där istället men utan restaurang. Utfarten har blivit gång och cykelväg och kallas nu Genvägen".

Kilometertal

47,2
0,0
40,2

Signatur

Socken

Torsås

Kommun

Torsås

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Torsås

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ndHPÅO