Lämna ändringsförslag

Jämjöslätt

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1981
(Gullberna)–Torsås
Jämjöslätt station. Foto: Okänd.
Jämjöslätt station. Foto: Okänd.
Jämjöslätt station den 13 juli 1973. Så synd att detta vackra hus inte kunde bevaras. Foto: Bengt Gustavsson.
Jämjöslätt station den 29 juni 2010. Sedan stationshuset rivits får godsmagasinet ensamt representera järnvägens tid i Jämjö. Namnskylten har förmodligen suttit på stationshuset. Informationstavlan på gaveln informerar inte så specifikt om just Jämjö som om Östra Blekinge Järnväg och dess historia. Foto: Olle Alm.

Spår gick ut åt sydost-ost-sydost 1,2 km till Sandhagens grusgrop, nedlagd efter förstatligandet 1943, spåret därefter rivet. Grusgropen började vid den nedre, högra markeringen på kartan nedan och sträckte sig därifrån 750 m söderut.

I dag (2022) finns godsmagasinet kvar (markeringen längst tillvänster på kartan nedan).

Kilometertal

18,4
29,0

Signatur

Jäm

Socken

Jämjö

Kommun

Karlskrona

Ändringsförslag till objektet Jämjöslätt

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: NXcDjc