Eksjö–Österbymo

Bandel 478, SJ-distrikt 27 bs

Län

Jönköping
Östergötland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1915