Lämna ändringsförslag

Forsnäs

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2016
(Eksjö)–Österbymo
Forsnäs station den 14 juli 1957. Persontrafiken är nedlagd sedan några år, men enstaka godståg passerar fortfarande. Det fina stationshuset hålls i ett föredömligt skick. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Olof Sjöholm.
Forsnäs station 1959. Vid den här tiden var persontrafiken försvunnen sedan fem år, men fortfarande förekom godstrafik och skulle så göra ännu ett antal år. Stationshuset som är av samma trevliga typ som vid övriga EÖJ-stationer, är ännu i orört ursprungligt utförande. Snart skulle det förvanskas genom nya "moderna" fönster och beklädnad med asbestcementplattor.  Foto: Jöran Johansson.
Forsnäs station den 7 oktober 1968, såg- och sjöspåret låg kvar in i det sista men oanvänt sedan länge. Spåret gick ut åt väst - nordväst från en punkt utanför den yttersta växeln mot Österbymo räknat. Här korsar spåret efter ett par hundra meter landsvägen mellan Eksjö och Österbymo som då gick norr om stationshuset. Numera går landsvägen över den forna bangården. Bilden är tagen i riktning mot stationen. Foto: Jöran Johansson.
Forsnäs station den 14 april 2015. Den ena av de symmetriskt placerade skorstenarna har tagits bort och de fina tätspröjsade fönstren har ersatts av banala "gluggar" vilket rubbat husets harmoniska utseende. Byggnaden har i många år varit klädd med eternitskivor, som här är på väg att tas bort. Om det är inför en restaurering eller rivning av huset är svårt att bedöma. (Ett år senare behövde ingen undra längre). Foto: Bengt Gustavsson.

Spår åt sydväst till sågverk.

Stationshuset rivet omkring den 20 augusti 2016 (den 20 var rivningen nästan klar).

I oktober 2017 har grundstenarna tagits upp och ligger i en hög, fyllningsmassor har tippats intill, förmodligen för att området skall avjämnas. En ensam rostig flaggstång står kvar.

Banvakter

1917 - 1918
Teodor Kristian William Pettersson, f. 1886-05-21 i Isterup, Danmark, död 1973-12-24 i Tomteboda, Västra Ryd.
Gift 1) 1916 med Hilma Viktoria Kihlström, f. 1882 i Enköping, död 1942 i Lägern station, Västra Ryd.
Gift 2) 1943 med Alida Vilhelmina Genhammar, f. Andersson, f. 1891-10-21 i Persnäs (H), död 1974 i Tomteboda, Rydsnäs, Västra Ryd.
Inflyttad i februari 1916 från Hjortsberga (G), första hustrun i oktober 1916 från Eksjö sfs.
Utflyttad i oktober 1918 till Sund (E).

1918 - 1937
Karl Johan Algot Tält, f. 1888-01-13 i Hässleby (F), död 1940-03-22 i Eksjöholm, Eksjö lfs.
Gift 1915 med Emma Matilda Hjelm, f. 1891 i Hässleby (F), död 1966 i Högaskog station, Eksjö.
Inflyttad i juli 1918 från Hässleby (F).
Utflyttad i november 1937 till Eksjö lfs.

1936 - 1945 - ?
Josef Emil Andersson, f. 1885-03-01 i Fagered (N), död 1963-11-19 i Älvängen 2, Österby Västergård i Sund (E).
Förflyttad 1936 från Österby banvaktsstuga till Forsnäs, där hans hustru Hildur Maria blev platsvakt.

Kilometertal

29,372

Signatur

Fäs

Socken

Sund

Kommun

Ydre

Län

Östergötland

Byggd

1915

Ändringsförslag till objektet Forsnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ös8fYz