Borgholm–Färjestaden

Bandel 668, SJ-distrikt 27 bs

Län

Kalmar

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1909