Lämna ändringsförslag

Kolstad hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1970-talet
(Borgholm)–Färjestaden
Kolstad håll- och lastplats på en bild från 1920-talet. Banmästare F.A. Sjökvist med familj. Foto: Okänd.
Kolstad hållplatsstuga på sin nuvarande plats i Kolstads by den 25 september 2009. En väldigt trevlig och välskött stuga. Foto: Jöran Johansson.
Kolstad hållplatsstuga den 25 september 2009. Jämfört med den gamla bilden har förvånansvärt litet ändrats. I allt väsentligt har stugan behållit sina särdrag. Foto: Jöran Johansson.

Enligt ekonomiska kartan 1941 fanns här ett stickspår på västra sidan av banan, ca 90 m långt med infart från norr.

Stationsbyggnaden flyttad till Kolstad by knappt två km åt sydost, kvar där som permanentbostad 2009, se det högra märket på kartan nedan.

Kilometertal

43,6

Signatur

Kod

Socken

Borgholm

Kommun

Borgholm

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Kolstad hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: uwGdqJ