Lämna ändringsförslag

Hönetorp

Banvaktsstuga, kvar 2017
Alvesta–Vislanda–Älmhult
231 Hönetorp den 16 augusti 2011. Foto: Olle Alm.
231 Hönetorp den 16 augusti 2011. Den ursprungliga delen framträder tydligt trots alla om- och tillbyggnader. Foto: Olle Alm.
231 Hönetorp den 16 augusti 2011. Foto: Olle Alm.
231 Hönetorp den 10 maj 2017. Foto: Bengt Gustavsson.

Olle Alm 2011-08-26:
"Den ursprungliga delen är en banvaktsstuga av sträckans standardtyp med ombyggnad (huvudingången flyttad från den smalare vestibulen). Läget för denna del är vinkelrätt mot spåret. Huset har sedermera byggts till kraftigt mot söder från den södra långsidan och den dominerande riktningen är nu parallell med spåret. Två uthus ligger bakom huset, ungefär parallellt med spåret. Alla byggnader är klädda med rödmålad vertikal träpanel. Läget är på spårets östra sida. Sannolikt privat bostadshus. (Besök augusti 2011)."

Ur Smålandsposten tisdagen den 11 juli 1950:
"Banvaktsstugan norr om Vislanda hemsökt av blixten.
Under måndagens åskväder slog blixten ned i Hönetorps banvaktsstuga, belägen cirka 2 km norr om Vislanda station. Stugan bebos av banbiträdet Rune Pettersson med familj. De inneboende slungades vid blixtnedslaget omkull, men de kvicknade snart till igen och kunde själva släcka den eld, som uppstått i såväl våning som uthus.

Åtskillig förödelse hade emellertid anställts. Elektriska armaturer och ledningar förstördes alldeles, likaså mätartavlan och en radiogrammofon. Takpannor och gavelbrädor slets loss. Genom åsknedslaget blev SJ:s kraftledning strömlös på sträckan Vislanda – Blädinge, varigenom förseningar på någon halvtimme vållades i tågtrafiken.

Banvakter

1863 - 1875
Petter Johansson, f. 1833-08-04 i Åby (L), död här 1875-03-08.
Gift med Anna Christensdotter, f. 1837 i Ignaberga (L).
Inflyttad i novedmber 1863 från Stenbrohult (G).
Efter mannens död flyttade familjen till Vislanda station.

1875 - 1876
Magnus Jönsson, f. 1839-06-18 i Aringsås (G).
Gift med Augusta Danielsdotter, f. 1840 i Lekaryd (G).
Inflyttad i augusti 1875 från Aringsås (G).
Utflyttad 1876 till banvaktsstugan Boda i Blädinge.

1876 - 1896
Petter Nilsson, f. 1834.06-11 i Kalvsvik (G).
Gift med Ingrid Maria Hansdotter, f. 1834 i Vislanda (G), död 1875 i Boda, Blädinge.
Inflyttad 1876 banvaktsstugan Boda i Blädinge (G).
Utflyttad (pensionerad) i november 1896 till Friheten under Brånan i Vislanda.
Samtliga fem barn utvandrade till Nordamerika.

1896 - 1906
Johan Peter Magnusson, f. 1841-09-29 i Vederslöv (G).
Gift med Anna Stina Johansdotter, f. 1845 i Asa (G).
Inflyttad i november 1896 från Banvaktsstugan Boda i Blädinge (G.
Utflyttad i oktober 1906 till Aringsås (G).

1903 - 1904
Extra banvakten Karl Johan Johansson Almqvist, f. 1873-10-05 i Skatelöv (G), hyr bostad i denna stuga.
Gift med Amanda Lovisa Petersson, f. 1875 i Asa (G).
Inflyttad i juni 1903 från Bergunda (G).
Utflyttad i augusti 1904 till Aringsås (G).

1906 - 1913
Karl Arvid Napoleon Lindskog, f. 1879-11-17 i Aringsås (G).
Ogift.
Inflyttad i november 1906 från Aringsås (G).
Utflyttad i april 1913 till Säby (F).

1913 - 1919
Sven Gustaf Svensson, f. 1858-12-19 i Asa (G).
Gift med Lina Kristina, f. 1855 i Berg (G).
Inflyttad i april 1913 från Blädinge (G).
Utflyttad i mars 1919 till aringsås (G).

1919 - 1925
Aron Vilhelm Johansson, f. 1883-10-18 i Lekaryd (G).
Gift med Blända Sofia Ohlin, f. 1882 i Kvenneberga (G).
Inflyttad i januari 1919 från Aringsås (G).
Utflyttad i november 1925 till banvaktsstugan 232 Elnaryd i Vislanda.

1925 - 1931 - ?
Klas Vilhelm Johansson, f. 1875-03-14 i Blädinge (G).
Gift med Amanda Hermansson, f. 1884 i Vislanda.
Inflyttad i november 1925 från Hagalund under Hönetorp i Vislanda.
Kvar 1931.

Kilometertal

449,389

Nummer

231

Socken

Vislanda

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Hönetorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3JÅ7pö