Lämna ändringsförslag

Evedal

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Växjö)–Sevedstorp–(Åseda)
Evedal station senast 1916. Är det den 1902 uppförda "väntplatsen under tak" som kommit till användning? Foto: Okänd.
Evedal station okänt år. Bilden kommer från Sveriges Järnvägsmuseum och det uppges att mannen som poserar är stationsmästare C.A. Johansson. Evedal hade emellertid inte någon permanent föreståndare, utan då trafikplatsen var öppen sommartid utsågs ett kontorsbiträde olika för varje år att förestå den. Om det är C.A. Johansson (1882-1958) som ses på bilden bör den vara tagen mellan 1918, då han blev kontorsbiträde, och 1922, då han utsågs till stationsföreståndare i Flaten. Foto: Okänd.
Evedal station den 20 september 2009. Stationsbyggnaden verkar att vara i ursprungligt skick; endast takmaterialet har utbytts. Underhållet ser dock ut att ha vissa brister.  
 Foto: Olle Alm.
Evedal station den 20 september 2009. Foto: Olle Alm.
Evedal station den 20 september 2009. Gamla banvallen är nu cykel- och gångväg. Foto: Olle Alm.

Evedal var ursprungligen station öppen bara vid säsongen för Evedals brunn. Under SJ-tiden var den t.o.m. 1952 bemannad enbart sommartid.

Vagnslasttrafiken nedlades 1954. Växlarna till sidospåret borttogs några år därefter medan spåret i övrigt fick ligga kvar.

Persontrafiken nedlades 1966 men återupptogs i VHVJ regi 1987.

Under ett antal år, med början senast 1933 gick särskilda "badtåg" mellan Växjö och Evedal, ersatta med buss 1953.

---------------------------

1902 uppfördes en "väntplats under tak" vid stationshuset. Förändrades till håll- och lastplats 1941. Lades ned 22 maj 1966./SÅP 2013-08-09.

Stationshuset används nu som semesterhem för SJ-personal/ÅW julnummer 1976.

Olle Alm 2012-01-12:
"Det trevliga röda stationshuset i 1 1/2 plan av trä är lite spretigt med en större flygel åt söder ut mot spåret, en mindre flygel mot väster och en liten flygel mot norr samt en takkupa mot öster. Ett uthus finns kvar snett bakom stationshuset. En perrong ligger kvar vid banvallen, som numera är cykelled. (Besök september 2009)."

Enligt karta används stationshuset som kafé och gårdsbutik (not. 2022).

I Ånghwisslan nr 2809, utgiven 2023-10-29 rapporterar sign. UF och N iakttagelser från 2023-09-18: "Stationshuset kvar med namnskylt. Plattformen kvar. Huset verkar nyligen upprustat och tycks vara café sommartid."

Kilometertal

175,775

Signaturer

Evl
Ev

Socken

Maria Växjö

Kommun

Växjö

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Evedal

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: b3BAI0