Lämna ändringsförslag

Snappahem

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2013
(Växjö)–Kvarnamåla–(Tingsryd)
Snappahem håll- och lastplats efter 1939. Foto: Okänd.
Snappahem station den 10 oktober 2012.  Foto: Olle Alm.
Snappahem station den 10 oktober 2012 Foto: Olle Alm.
Snappahem station den 29 april 2013 Foto: Bengt Gustavsson.

Olle Alm 2012-11-04:
"Relativt låg, röd trästuga i 1 plan och fönsterförsedd vind. Den södra delen, som är utbyggd med tambur åt söder, är vinkelrät mot spåret och den norra delen är parallell och utbyggd på gårdssidan. Ett uthus ligger väster om stationshuset. Byggnaderna ligger på spårets västra sida. Huset är idag privatbostad. (Besök oktober 2012)."

Huset är ursprungligen banvaktsstugan Lidhem. Som komplement till stationen Snappahem en kilometer längre norrut inrättades en hållplats vid banvaktsstugan, troligen 1927 (enl. Järnvägsdata). En period fanns båda trafikplatserna parallellt med varandra, men 1939 flyttades Snappahems till håll- och lastplats nedgraderade station hit. Ett föreslaget namnbyte till Lidhem avslogs så Snappahem levde vidare på sin nya plats tills hela banan lades ned 1965.

Spårsystemet vid den nya trafikplatsen inskränkte sig till ett kort sidospår till en stensatt lastkaj norr om vägkorsningen, där det också fanns ett mjölkbord. Växeln och sidospåret togs bort före 1965. Personplattformen låg framför byggnaden, dvs söder om vägövergången.

Sven Olof Muhr har bidragit med uppgifterna om Snappahem.

Kilometertal

28,4

Signatur

Spm

Socken

Väckelsång

Kommun

Tingsryd

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Snappahem

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ue4Äc4