Lämna ändringsförslag

Snappahem (gamla)

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven efter 2000
(Växjö)–Kvarnamåla–(Tingsryd)
Snappahem station. På bilden ses Frans Algot Dahl (1866-1959) som tillträtt som stationsföreståndare 1900, efter att ha varit banvakt i Krokvik (Torsjövik) vid samma bana. I bakgrunden står hans hustru Eva Carolina (1862-1947) med två döttrar. Makarna hade tre barn, alla döttrar, födda oktober 1891, maj 1894 och januari 1900. Vilka av dessa som är med på bilden är inte känt och därmed är det vanskligt att försöka datera den. Foto: Okänd.
Snappahem station 1916. Mannen på bilden är Frans Algot Dahl (1866-1959) som var stationsföreståndare här mellan 1900 och 1929. Foto: Okänd.
Snappahem station i det ursprungliga läget 1989, 50 år efter att trafikplatsen flyttats härifrån. Foto: Sven Olof Muhr.
Snappahem station den 22 februari 2018. Av stationshuset finns vara grundstenarna och yttertrappan kvar. Foto: Sven Olof Muhr.
Snappahem station den 22 februari 2018. Den enda kvarstående byggnaden vid gamla stationsläget är den här jordkällaren. Foto: Sven Olof Muhr.
Snappahem station den 22 februari 2018. Omedelbart norr om stationen ligger den gamla bron över Skyeån kvar.  Foto: Sven Olof Muhr.

Snappahems station anlades 1897 vid kilometer 27,3 omedelbart söder om bron över Skyeån. Här byggdes ett stationshus i trä, uthus och godsmagasin samt ett rundspår. Stationshuset var av modell liknande Tegnaby, och båda dessa stationshus byggdes senare på med en högre takresning för att ge plats åt lägenhet på andra våningen.

Till följd av förbättrat vägnät i området, hamnade Snappahem allt mer på sidan om. Läget var inte längre praktiskt och järnvägsbolaget beslöt att satsa på Lidhem, som låg intill en vägövergång en kilometer längre söderut. Man byggde till banvaktstugan vid Lidhem med en väntsals- och expeditionsflygel mot norr och flyttade den 1 februari 1939 trafikplatsen dit. En begäran om att få ändra namnet till Lidhem avslogs, så namnet Snappahem som från början hämtats från en liten kvarn vid Skyeån behölls för trafikplatsen vid Lidhem tills hela banan lades ned 1965.

Kilometertal

27,286

Socken

Väckelsång

Kommun

Tingsryd

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Snappahem (gamla)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: dblLå7