Lämna ändringsförslag

Härjesta

Banvaktsstuga, kvar 2021
Tranås–Nässjö
141-142 Härjesta den 27 augusti 1913. Stugan har sitt ursprungliga läge och utförande med grund av huggen sten, två lägenheter och ingång på baksidan. Enlufts slagfönster med sex rutor (i vindsvåningen fanns dessa ursprungliga fönster kvar ännu några år in på 2000-talet). Taket är täckt med skifferplattor. Till vänster står banvakten Carl Edvin Lundahl med hustru Beata och på dikesslänten tre av deras fyra barn. Den minste var bara ett par månader gammal då bilden togs och fick inte komma med på bild. Till höger står banvakten Carl Edvin Walter som föregående år blivit änkling. Bredvid står hans sexårige son. Två lite äldre barn befann sig förmodligen i skolan då fotografen kom på besök.
 Foto: Oskar Jarén.
141-142 Härjesta omkring 1915. Foto: Oskar Jarén.
141 Härjesta någon gång efter 1926. Då dubbelspår drogs fram byggdes stugan om till enfamiljsbostad, flyttades längre bort från banan och fick entré på spårsidan. Den ursprungliga taktäckningen av skiffer byttes mot eternitplattor. Bild från Lommaryd i våra hjärtan. Foto: Okänd.
141 Härjesta 1958. "Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en skanning av en provkopia (råkopia). Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige." (Denna reklamtext är tillagd enligt villkor från Arkiv Digital för att bilden ska få användas.) Foto: Okänd.
Annons i Dagens Nyheter den 17 april 1964.
141 Härjesta 1984. Vid ombyggnaden på 1920-talet sattes det in moderna kopplade tvåglasfönster i bottenvåningen, medan fönstret på vinden fick vara kvar i originalutförande, sidohängt med en enkel ruta. Så var alla fönster utförda från början. Foto: Jöran Johansson.
141 Härjesta 1997. "Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en skanning av en provkopia (råkopia). Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige." (Denna reklamtext är tillagd enligt villkor från Arkiv Digital för att bilden ska få användas). Foto: Okänd.
141 Härjesta den 10 mars 2003. Foto: Jöran Johansson.
141 Härjesta den 29 maj 2003. Foto: Jöran Johansson.
141 Härjesta den 30 mars 2009. Foto: Per-Olov Brännlund.

Dubbelstuga av 1872 års modell. 2x1 rum och kök, ombyggd vid dubbelspårsbygget ca 1925 till 1x2 r.o.k. samt flyttad bort från banan några meter och lagd på ny grund av betong med källare. Huvudentrén förlades till långsidan mot banan med bibehållen köksentré på baksidan.

Efter ägarskifte 2003 har stugan byggts om och till i hög grad.

Till salu 2021.

Banvakter

Banvakterna Anders Nilsson och Walter kan ha placerats i fel lägenhet, vilket i så fall även påverkar samtliga efterföljande banvakter.

Ena lägenheten

1875 - 1882
August Nilsson, f. 1845-11-24 i Hemsjö (P), död 1925-10-23 i Gottorp, Mjölby.
Gift 1875 med Anna Christina Johansdotter, f. 1853 i Linderås (F), död 1925 i Gottorp, Mjölby.
Inflyttad 1875 från Alingsås, hustrun samma år från Linderås (F).
Utflyttad i maj 1882 till banvaktsstugan Brinka i Frinnaryd (F) och därifrån 1889 till banvaktsstugan Södra Berga i Mjölby.

1882 - 1891
Karl Magnus Rydell, f. 1850-05-05 i Östra Tollstad (E), död 1927-08-24 i Aneby, Bredestad (F).
Gift 1878 med Edla Charlotta Larsdotter, f. 1846 i Bettna (D), död 1925 i Aneby, Bredestad (F).
Inflyttad i oktober 1882 från banvaktsstugan 162 Strålsnäs i Åsbo (E)
Utflyttad i juli 1891 till Aneby, Bredestad (F) (bytte med sin efterträdare).

1891 - 1903
Karl Magnus Petersson Linde, f. 1839-02-23 i Vallsjö (F), död 1904-01-25 i Sandkullen under Frinnaryds Klockaregård i Frinnaryd (F).
Gift 1864 med Lisa Katarina Hansdotter, f. 1841 i Vallsjö (F), död 1933 i Högbo (X).
Inflyttad i juli 1891 från Aneby, Bredestad (F) (bytte med sin företrädare).
Utflyttad (pensionerad) i mars 1903 till Sandkullen under Frinnaryds Klockaregård i Frinnaryd (F).

1903 – 1911
Karl Johan Björk, f. 1871-06-02 i Lommaryd, död 1957-09-06 i Gripenberg, Säby (F).
Gift 1896 med Hanna Maria Mann, f. 1869 i Bredestad (F), död 1940 i Gripenberg, Säby (F).
Inflyttad i november 1903 från banvaktsstugan 140 Nobynäs i Lommaryd.
Utflyttad i maj 1911 till banvaktsstugan 134-135 Gripenberg i Säby (F).

1911 – 1914
Carl Edvin Johansson Walter, f. 1877-07-05 i Hjärnarp (L), död 1964 i Matteröd, Tyringe (L), begravd i Nässjö.
Gift 1) 1899 med Alma Olsson, f. 1880 i Förslöv (L), död här 1912.
Gift 2) 1916 med Augusta Charlotta Karlsdotter, f. 1879 i Lommaryd, död 1940 i Björkhyddan, Grimstorp station i Norra Sandsjö (F), begravd i Nässjö.
Inflyttad i september 1911 från Barkåkra (L).
Utflyttad i december 1914 till Stureholms station i Välinge (M).

1915 – 1939
Josef Anders Teodor Karlsson, f. 1881-12-22 i Adelöv (F), död 1957-01-27 i Skogsudden, Frinnaryd (F).
Gift 1922 med Betty Margareta Jonsdotter, f. 1897 i Hammerdal (Z), död 1947 i Skogsudden, Frinnaryd (F).
Inflyttad i februari 1915 från Stoby (L), hustrun i januari 1923 från Slaka (E).
Utflyttad (pensionerad) i november 1939 till Frinnaryd (F).
Karlsson var den banvakt som bodde kvar i stugan efter att den byggts om till enfamiljsbostad.

Innan han gifte sig var hans syster Ina Teresia Karlsson hushållerska och tjänstgjorde även som platsvakt vid närbelägna Stjärneborgs hållplats.

Andra lägenheten

1875 - 1905
Carl Johan Magnusson, f. 1845-03-23 i Hjälmseryd (F), död 1921-12-28 i Dalhem under Frinnaryds Brunnsgård i Frinnaryd (F).
Gift 1876 med Edla Sofia Magnusdotter, f. 1856 i Lommaryd, död 1939 i Dalhem under Frinnaryds Brunnsgård i Frinnaryd (F).
Inflyttad 1875 från Hjälmseryd (F).
Utflyttad (pensionerad) i mars 1905 till Frinnaryd (F).

1905 – 1911
Ernst Edvard Pettersson Lind, f. 1880-09-29 i Malmbäck (F), död 1936-04-10 i Solberga järnvägsstation, Norra Solberga (F).
Gift 1904 med Emma Kristina Ström, f. 1880 i Frinnaryd (F), död 1961 i Dalskog, Solberga i Norra Solberga (F).
Inflyttad i juni 1905 från Nässjö.
Utflyttad i augusti 1911 till Norra Solberga (F).

1911 – 1911
Extra banvakt
Otto Henrik Moberg, f. 1877-06-13 i Moheda (G), död 1917-06-14 i Flisby järnvägsstation, Flisby (F).
Gift 1899 med Ida Gustava Andersson, f. 1871 i Hjortsberga (G), död 1961 på ålderdomshemmet i Moheda, Moheda (F).
Inflyttad i juni 1911 från Frinnaryd (F).
Utflyttad i november 1911 till Moheda (G).

Under den korta tiden i Härjesta hann Moberg att kandidera till 1911 års andrakammarval till riksdagen. Okänt hur det utföll.

1911 – 1913
Anders Nilsson, f. 1880-12-03 i Bara (M), död 1937-08-14 i Trelleborg, ”överkörd av tåg, olyckshändelse” var då banmästare. (Se under Artiklar > Olyckshändelser)
Gift 1908 med Selma Florinda Victoria Hansson, f. 1883 i Malmö Caroli, död 1954 i Trelleborg.
Inflyttad i september 1911 från Malmö Caroli.
Utflyttad i februari 1913 till Malmö Caroli.

1913 – 1915
Carl Edvin Lundahl, f. 1885-03-07 i Kågeröd (M), död 1973-01-12 i Sösdala, Norra Mellby (L).
Gift 1) 1907 med Beata Nyström, f. 1888 i Ekeby (M), död 1953 i Gunnarp, Tjörnarp (L).
Gift 2) 1955 med Signe Carolina Hultqvist, f. 1890 i Kristianstad, död 1984 i Björkhaga, Sösdala i Norra Mellby (L).
Inflyttad i augusti 1913 från Kågeröd (M).
Utflyttad i juli 1915 till Gunnarp i Tjörnarp (L).

1915 – 1917
Albert Teodor Johansson, f. 1889-01-10 i Tjörnarp (L), död 1959-08-30 i Staffanstorp, Nevishög (M).
Gift 1912 med Elinda Kristina Persson, f. 1889 i Norra Mellby (L), död 1961 i Staffanstorp, Nevishög (M).
Inflyttad i juli 1915 från Munkarp (M).
Utflyttad i maj 1917 till Stoby (L).
Blev med tiden banmästare och slutade som överbanmästare i Ystad.

1917 – 1922
Ivar Ernst Paul Jarl, f. 1889-01-25 i banvaktsstugan Rya i Bälaryd (F), son till banvakten Sanfrid Jarl, död 1927-07-09 i Aneby, Bälaryd (F).
Gift 1) 1915 medEdit Maria Karlsson, f. 1891 i Flisby (F), död 1924 i Aneby, Bälaryd (F).
Gift 2) 1927 med Iris Lydia Ingeborg, f. 1898 i Lommaryd, död 1991 i Aneby, Bredestad (F).
Inflyttad i augusti 1917 från Flisby (F).
Utflyttad i mars 1922 till Bredestad (F).

Sedan Jarl flyttat byggdes stugan om till enfamiljsbostad.

Efter ombyggnaden

Josef Anders Teodor Karlsson, se ovan

1940 – 1953/54
Karl Oskar Sigfrid Johansson, f. 1892-04-30 i Säby (F), död 1977-12-17 i Aneby, Marbäck (F).
Gift 1) 1916 med Hilma Maria Persson, f. 1887 i Linderås (F), död 1937 banvaktsstugan 143-144 Ralingsås i Lommaryd.
Gift 2) 1940 med änkan Gunhild Paulina Linnéa Persson, f. 1900 i Åker (F), död 1991 i Aneby, Marbäck (F).
Inflyttad i januari 1940 från banvaktsstugan 143-144 Ralingsås i Lommaryd.
Utflyttad troligen 1953-54.

1954 - 1962
Per Holger Vackerberg, f. 1922-10-12 i Torp (Y), död 1985-05-31 i Frinnaryd (F), begravd i Tranås.
Gift 1947 med Sabina (Bina) Elisabet Karlsson, f. 1913 i Säby (F), död 1975 i Tranås.
Inflyttad i februari 1954 från Ralingsås i Lommaryd.
Utflyttad i juni 1962 till Säby (F).

Kilometertal

318,447

Nummer

141
141-142
285-286
987

Socken

Lommaryd

Kommun

Aneby

Län

Jönköping

Byggd

1874

Såld

1964

Ändringsförslag till objektet Härjesta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: T9zÅ8c