Lämna ändringsförslag

Gripenbergs slott

Banvaktsstuga, kvar 2018
Tranås–Nässjö
132 Gripenbergs slott den 8 juni 1994. Stugan ligger i den vackra Svartådalen nedanför det bekanta träslottet Gripenberg från 1600-talet.  Foto: Jöran Johansson.
132 Gripenbergs slott år 2000. Foto: Jöran Johansson.

Modell 1872 vänster, 1 rum och kök, tomtyta 1520 kvm. Ombyggd med övervåning, grå, 1996 ommålad röd.

Såld 1930 med mark. Ur distriktschefens (III distriktet) förslag till försäljning:

"Vaktstugan erfordras ej för banbevakningen. Det erbjudna priset 4.200:- kronor synes mig antagbart. Byggnaden är uppförd år 1890 av liggande timmer samt är utvändigt brädbeklädd. Tillhörande uthus innehåller kostall, vedbod samt visthusbod. En mindre tvättstuga finnes även å tomten."

Emellertid råkade köparen i ekonomiskt obestånd och köpet hävdes 1931. Någon annan spekulant fanns inte varför stugan tills vidare hyrdes ut.

Försäljning blev åter aktuell 1938. Ur distriktschefens skrivelse i april 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från förste banmästaren K. Sjöström i Tranås föreligger anbud å inköp av rubricerade, för statens järnvägar obehövliga fastighet til ett pris av 3.200 kronor.

Fastigheten, vars läge utvisas å bifogade ritning - 11 bs nr 1594 - utgöres av ett från exproprierade fastigheten Gripenberg eller Åby 1:3 i Säby socken av Jönköpings län år 1930 avstyckat område om 1438 kvm, R.nr 1:4. Avstyckningen, rörande vilken förrättning karta och handlingar härjämte närslutes, har skett efter ett med chauffören K.M. Ask den 19 februari/31 mars 1930 ingånget avtal och av Kungl. Maj:t den 9 maj samma år godkänt avtal angående försäljning av fastigheten till ett pris av 4.200 kronor. På grund av att köparen icke förmådde fullfölja köpet blev avtalet hävt. vilket meddelats järnvägsstyrelsen genom skrivelse den 11 april 1931 (dnr Bbr 95:1930).

Utöver de i anledning av ifrågasatt försäljning till Ask av fastigheten lämnade upplysningar angående fastighetens beskaffenhet m.m. må anföras följande.

Samtliga åbyggnader befinna sig i dåligt skick. Stugan är försedd med ledningar för elektrisk belysning, men saknar ledningar för vatten och avlopp. Vattnet i den å fastigheten befintliga brunnen är av dålig beskaffenhet.

Fastigheten är taxerad till 3.500 kronor. därav byggnadsvärde 3.000 kronor. Årliga hyresinkomsten utgör 222 kronor. Hyresvärdet för fastigheten anses emellertid numera utgöra endast 147 kronor.

Fastigheten gränsar i öster till en järnvägen i plan korsande enskild, ej allmänneligen befaren väg, för vars användning som utfartsväg fastigheten deltager i kostnaderna för vägunderhållet. Trafiken å vägen är icke alltför obetydlig, varför - för erhållande av fri sikt mot banan från vägen - köparen av fastigheten måste vidkännas inskränkning i förfoganderätten till viss del av fastigheten.

Då det av Sjöström erbjudna priset för fastigheten anses väl motsvara fastighetens nuvarande saluvärde, får distriktschefen härmed tillstyrka försäljningen. Förslag till köpeavtal, vilket Sjöström godtagit, närslutes härjämte.

Bemyndigande att fullfölja försäljningen erhölls genast.

Banvakter

1878 – 1894
August Valfrid Johannesson Eklund, f. 1846-03-17 i Ödestugu (F), död 1897-11-30 i Karlarp, Tjörnarp (L) ”överkörd på järnväg”.
Ogift till 1882, systern Johanna Matilda Johannesdotter hushållade till i juni 1881 då hon flyttade till Nord-Amerika.
Gift 1882 med Klara Matilda Johannesdotter, f. 1855 i Lommaryd (F), död 1934 i Jönköpings Kristina.
Inflyttad 1878 från Vätinge Kronogård, där han var banvakt inflyttad 1875 från Hakarp (F).
Utflyttad i maj 1894 till banvaktsstugan Karlarp i Tjörnarp (L).

1894 - 1896
Johannes Rolf, f. 1839-12-03 i Stenbrohult (G), död 1927-10-01 i Kärrstugan under Häradsallmänningen i Säby.
Gift 1) 1865 med Anna Stina Andersdotter, f. 1841 i Hjälmseryd (F), död här 1877.
Gift 2) 1881 med Stina Katarina Karlsdotter, f. 1844 i Bälaryd (F), död 1932 i Kärrstugan under Häradsallmänningen i Säby.
Inflyttad i juni 1894 från Ekeby (E)
Utflyttad 1896 till banvaktsstugan 119-120 Tenbäcken i Säby.

Stugan har av allt att döma stått obebodd under tiden 1896 – 1901.

1901 – 1905
Gustaf Emil Ek, f. 1865-08-28 i Lommaryd (F), död 1937-09-29 i Aneby, Bredestad (F).
Gift 1892 med Matilda Charlotta Råsberg, f. 1869 i Lommaryd (F), död 1930 i Vittaryd Södergård, Stenkullen i Lommaryd (F).
Inflyttad i maj 1901 från banvaktsstugan 143-144 Ralingsås i Lommaryd (F).
Utflyttad i juli 1905 till Flisby station i Flisby (F).

1911 – 1923
Carl Gustaf Adolf Carlsson, f. 1876-06-24 i Björkö (F), död 1944-10-21 i Tranås.
Gift 1902 med Augusta Josefina Maria Carlsson, f. 1876 i Bäckaby (F), död 1966 i Tranås.
Inflyttad i juni 1911 från Nässjö.
Utflyttad i december 1923 till platsvaktsstugan vid Säbydals hållplats i Säby.

1923 – 1926 - ?
Josef Emil Johansson, f. 1887-04-26 i Säby, död 1975-08-06 i Ängelholm.
Gift 1919 med Elin Maria Elisabet Persson, f. 1889 i Norra Sandsjö (F), död 1968 i Ängelholm.
Inflyttad i december 1923 från privat bostad i Trekanten under Säby Norrgård.
Kvar 1926.

Kilometertal

305,054

Nummer

132
274

Socken

Säby

Kommun

Tranås

Län

Jönköping

Byggd

1890

Såld

1930

Ändringsförslag till objektet Gripenbergs slott

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tMDåNG