Tomelilla–Sankt Olof–Brösarp

Bandel 640, SJ-distrikt 28 bs

Län

Skåne

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1900-1901