Lämna ändringsförslag

Tomelilla

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
Simrishamn–Gärsnäs–Tomelilla

Anslutande bandelar

(Eslöv)–Bjärsjölagård–(Tomelilla)
(Tomelilla)–Köpingebro–Ystad
(Malmö)–Östervärn–Staffanstorp–(Dalby)–Sjöbo–(Tomelilla)
(Tomelilla)–Sankt Olof–(Brösarp)

Tomelilla station den 31 maj 1975 sedd i sydlig riktning med spår rakt fram mot Ystad och åt vänster mot Simrishamn. De tre rälsbusstågen ska förmodligen avgå mot Simrishamn, Eslöv och Ystad-Malmö. Det är de tre linjer som fortfarande har persontrafik. Mot Malmö via Sjöbo är persontrafiken borta sedan fem år och mot S:t Olof sedan bortåt 30 år.  Foto: Per-Olov Brännlund.
Tomelilla station den 31 maj 1975 med linjer åt tre håll, till vänster mot Malmö (där endast godstrafik förekommer på en del av sträckan sedan några år), rakt fram mot Eslöv (som ännu några år ska trafikeras med persontåg) och till höger mot S:t Olof (den linjen ligger kvar en kilometer som industrispår och är i övrigt uppriven sedan länge).


 Foto: Per-Olov Brännlund.
Tomelilla station den 24 juni 1978. Foto: Bengt Gustavsson.
Tomelilla station den 13 augusti 2006. Järnvägen Malmö-Ystad-Tomelilla-Simrishamn är numera elektrifierad och den enda som finns kvar här. Den kvarvarande godstrafiken på linjen mot Sjöbo och all trafik mot Eslöv upphörde redan 1981. Foto: Bengt Gustavsson.
Tomelilla station den 14 maj 2009. Det fina lilla lokstallet är en rest av en större byggnad som i övrigt förstördes av brand 1988.  Foto: Bengt Gustavsson.
Tomelilla station den 14 maj 2009. Man skulle kunna tro att detta är gatusidan av huset, men så är det inte. En väg har dragits mellan stationshuset och spåren, som fått flytta ut ett stycke. Men de få spår som är kvar får gott plats ändå. Foto: Bengt Gustavsson.
Tomelilla station den 14 maj 2009. Foto: Bengt Gustavsson.

Km 56,868 enligt annan uppgift.

Stationen öppnades 1865 av Ystad-Eslövs järnväg, YEJ. Det ursprungliga stationshuset var av YEJ vanliga typ. Det revs 1887* och ersattes av ett nybyggt tvåvånings i tegel.

Vattentornet från 1887 revs ca 1970. Godsmagasinet brann ned i november 1990. Kvar finns även ett fd tjänstebostadshus, nu privatbostad. Gångtunnel under spåren, med trapphus av tegel tillkom 1923-24.

* Enligt annan uppgift ska det nya stationshuset ha byggts först 1893, i samband med Malmö-Tomelilla järnvägs, MöToJ, anslutning.

Kilometertal

56,494
69,28
0

Signatur

Tli

Socknar

Tomelilla
Tryde

Kommun

Tomelilla

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Tomelilla

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: k59Jhk