Lämna ändringsförslag

Lomma lastplats

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1937, se nedan
Teckomatorp–Kävlinge–Flädie–(Arlöv)
Lomma lastplats, hus 9 omkring 1957. Själva lastplatsen, dvs rundspåret, låg på höger sida strax bortom stugan men var borta då bilden togs. Fotoriktning söderut. Foto: Okänd.
Lomma lastplats, hus 9 omkring 1957. Fotot är taget i nordvästlig riktning. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

1894 - 1937.

Lastplatsen bestod av endast ett rundspår på banans västra sida. Till rundspåret anslöt en småbana från ett, eller två, av Lommas tegelbruk. Det har funnits åtminstone fem tegelbruk vid Lomma! På senare tid togs norra växeln borttagen så endast ett stickspår återstod.

I juli 1937 meddelade distriktschefen (III distriktet) i skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen, att lastning eller lossning inte längre förekom och att spåret kunde tas bort. Ägaren av spåret hade inget att erinra däremot. Styrelsen lämnade sitt medgivande, och det får antas att spåret revs i samband därmed.

Kilometertal

288,309

Signatur

Lmal

Socken

Lomma

Kommun

Lomma

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Lomma lastplats

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: zjemht