Lämna ändringsförslag

Lomma

Banvaktsstuga, riven
Teckomatorp–Kävlinge–Flädie–(Arlöv)
346 Lomma efter 1930. Av teglet framgår att stugan förlängts bakåt. Foto: Okänd.

1930 beslut om ombyggnad från enrums- till tvårumslägenhet. Distriktschefen motiverar varför stugan tagits med bland dem som bör byggas om trots att det endast bodde två personer i den: "Den har medtagits med anledning av ett preliminärt avtal med Lomma kommun, däri Statens järnvägar åtagit sig att under vissa villkor bortflytta till vaktstugan 346 hörande fristående källare, som ligger i vägen för en nödvändig breddning av gatan utmed banvaktstuguområdet. Avsikten är att förlägga källaren under tillbyggnaden av stugan." Värmeledning avsågs också anordnas. Fri golvyta 38,3 kvm.

Kilometertal

289,226

Nummer

346
2201

Socken

Lomma

Kommun

Lomma

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Lomma

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄäFZJr