Lämna ändringsförslag

Vallvik

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1982
(Söderhamn)–Sandarne–Vallvik

Anslutande bandelar

(Vallvik)–Hamrångefjärden–(Gävle)

Vallvik station okänt år, troligen kort efter att den öppnats 1926. Till 1943 hette den Sörljusne. Foto: Okänd.
Vallvik station omkring 1972. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Stationen tillkom i samband med Ostkustbanans byggnad 1926 och benämndes till 1927 Ljusneverken, därefter till 1943 Sörljusne.

Från norra änden av bangården utgick ett ca 800 m långt spår åt nordost i en båge åt öster-söder ned till Ljusnefjärden, okänt när det revs.

I söder byggdes ett anslutningsspår från den smalspåriga timmer- och massavedsbanan mellan Hå och Vallviks sulfitfabrik vilken passerade under Ostkustbanan en halv km söder om Vallviks station. 1942 inlades en tredje skena för normalspår mellan stationen och massafabriken. På sidobanan som var knappt tre km lång drogs normalspåriga godsvagnar av smalspåriga ånglok. Sedan Hå - Vallviksbanan lagts ned och ett normalspårigt lok anskaffats 1969 revs smalspårskenan upp.

Enligt uppgift 1982-02-23 i Gefle Dagblad var avtal om rivning av stationshuset klart och avsett att verkställas under mars-april samma år.

1998 noterades att allt utom en källare var borta.

Kilometertal

179,3

Signatur

Vv

Socken

Ljusne

Kommun

Söderhamn

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Vallvik

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: JgDLoz